Taşıma işlemlerinde en zor olan ve uzun zaman alan taşıma işlemlerinden biriside fabrika taşımacılığıdır. Fabrika taşıma hizmetlerinin yapılabilmesi için ağır cihazların taşınabilmesi için forklift araçları kullanılmaktadır. Tüm ofis malzemeleri özel olarak ambalajlanmakta ve yeni adrese özenle taşınmaktadır. Firmamız taşımacılık sektöründe öncü bir kuruluştur ve her türlü taşınma işlerinde sizlere sınırsız hizmetler vermektedir. Ülkemizin her yerinde çok sayıda nakliye şirketleri bulunmaktadır. Her taşıma şirketi fabrika gibi geniş kapasiteli taşıma işlemlerini yerine getiremez. Firmamız ev taşıma, ofis taşıma, fabrika taşıma, banka taşıma, sanat eserleri taşıma gibi önemli işleri özenle yapmaktadır.

Sektörel Taşımacılık

Ülkemizde çoğu zaman yeni sanayi alanlarının yapılmasıyla birçok fabrika yer değiştirebilmektedir. Fabrika taşıma işlerinde öncelikle ofis bölümünde kullanılan tüm bilgisayar ve diğer ürünler özel ambalaj ürünleri ile paketlenerek zarar görmeyecek şekilde taşınır. Fabrikanın asıl temelini oluşturan üretim cihazları ise teknik personeller tarafından montaj yerinden sökülür ve ayrılabilen parçaları birbirinden ayrılarak güvenil taşıma araçları olan forkliftler yardımı ile taşıyıcı araçlarımıza bindirilir. Yeni yerine getirilen cihazlar yine forklift yardımı ile araç üzerinden alınır ve kullanılacağı yere götürülerek teknik ekip tarafından montajı yapılır ve çalışır duruma getirilir. Ayrıca fabrikada bulunan tüm stantlar yerinden özenle sökülür ve paketlenerek taşınır.

Ekiplerimiz

Fabrika taşımacılığı gibi ağır işleri yapabilmek için, her türlü teknik araç ve personele sahip bulunmaktayız. Ekiplerimiz çalışma alanlarına göre sürekli olarak bilgilendirilmekte ve taşıma işlerinde taşınan ürünlerin güvenliğinin sağlanması için gerekli özen gösterilmektedir. Fabrika taşıma işleri ağır işler olduğu için işçilerimiz ve taşıyacağımız ürünler sigortalanmakta can ve mal güvenliğine dikkat edilmektedir.

Fabrika Taşımacılığı Nasıl Yapılmalı

Taşımacılık sektöründe fabrika taşımacılığı büyük özen isteyen bir iştir. Buradaki amaç fabrikanın çalışmasının aksamasını en az durumda tutarak gerçekleştirmektir. Fabrikada üretimin aksamasının her bir dakikası kurum için zarar olarak görüleceği için mümkün olduğunca hızlı hareket etmek gerekmektedir. Fabrika taşımacılığı diğer taşıma işlemlerine göre daha fazla masraf oluşturmaktadır. Taşıma işleminden önce fabrikadaki tüm cihaz ve malzemelerin tespiti yapılır ve en uygun araç, personel temini yapılarak en uygun zamanda taşınma işlemine başlanılır.

Taşıma Aşaması

Fabrika taşımasında, büyük cihazlar taşındığı için taşıyıcı araçlar üzerine konulan makinalar sabitleme yapıldıktan sonra hareket edilmektedir. Sağlam bir şekilde yeni fabrika alanına getirilen tüm cihazlar ve eşyalar yeni yerlerine profesyonel personellerimiz tarafından monte edilerek taşıma işleminin son aşaması tamamlanmış olur.